Profil SATORIS - Fundacja Czynnej Filantropii

 


Pełna nazwa firmy: SATORIS - Fundacja Czynnej Filantropii
Adres: Ul. Ks. J. Chrościckiego 55/1
02-414 Warszawa
woj. mazowieckie
Telefon / Faks: 022 770 01 25
 
Opis: Misją Fundacji Satoris jest zawodowa aktywizacja i integracja osób marginalizowanych i wykluczonych oraz podnoszenie świadomości w dziedzinie aktywnych metod pomocy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
Imię i nazwisko osoby
do kontaktu z prasą:
Vesna Lorenc

Artykuły o tej firmie


Wszystkie artykuły o SATORIS - Fundacja Czynnej Filantropii