Cichsza szkoła jest lepszym miejscem do nauki

Cisza w szkole a lepsze wyniki

Dwa tygodnie temu ponad 3 miliony polskich uczniów rozpoczęło kolejny rok nauki w szkołach podstawowych. Większość z nich będzie musiała się uczyć w pogłosowych klasach lekcyjnych, a przerwy spędzać w ekstremalnie głośnych korytarzach i stołówkach. Dla bardzo wielu z nich oznacza to gorsze samopoczucie i słabsze wyniki w nauce.

Cichsza szkoła jest lepszym miejscem do nauki

W zeszłym tygodniu, podczas największego na świecie kongresu akustycznego ICA w Akwizgranie, opublikowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wiosną tego roku przez Uniwersytet Śląski w Katowicach przy współpracy z firmą Ecophon. Badania przeprowadzono wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 340 w Warszawie, której budynek, pod naciskiem Rady Rodziców, został w 2018 roku poddany kompleksowej adaptacji akustycznej, polegającej na instalacji w pomieszczeniach szkoły materiałów dźwiękochłonnych (sufitów i okładzin ściennych).

Skutki tych działań są doskonale słyszalne, ale też wyraźnie widoczne w wynikach przeprowadzonej ankiety. Zebrane odpowiedzi wskazują przede wszystkim na zwiększenie koncentracji uwagi oraz zwiększenie pojemności pamięci krótkotrwałej uczniów, a także zwiększenie tempa ich pracy. Nauczyciele zwracali uwagę na znaczną poprawę zrozumiałości mowy i wyraźnie mniejsze zmęczenie uczniów w trakcie zajęć. Zauważono także mniejszą wzajemną agresję wśród uczniów – i to zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Ciekawe jest również to, że nauczyciele wskazywali też na poprawę ocen semestralnych uczniów.

– Przykro jest myśleć, że część dzieci, która właśnie wróciła do szkół, będzie miała trudności z nauką ze względu na banalny problem, który umiemy z łatwością rozwiązać. Pokazał to doskonale przykład SP 340. Dlatego też musimy podjąć działania, aby zapewnić przyzwoite warunki akustyczne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli również w innych szkołach – powiedział Mikołaj Jarosz – współautor raportu.

Takie działania podjęły już władze stolicy. Pozytywne doświadczenia zdobyte w SP 340 zachęciły je do wdrożenia programu pilotażowego, obejmującego kolejnych 10 szkół podstawowych w Warszawie. W ich budynkach przeprowadzone zostaną podobne prace jak w SP 340, a zebrane doświadczenia będą wykorzystane przy wyciszaniu kolejnych stołecznych szkół.

Dodaj komentarz